Facebook youtube

 

Koty

ONLY YOU – w nowym domku wołany Czarli

Kilka ujęć Czarliego i jego małej opiekunki Nelci .