Facebook youtube

 

Koty

MIOT „S” SISI Nortonia Poland i Mescalero Golden Medal

MIOT „S” SISI Nortonia Poland i Mescalero Golden Medal 25.07.2014

Mł. Ch.Pl Mescalero Golden Medal

(f.FARAMOND GOLDEN MEDAL /m.DAIGUIRI BRAMERITA GOLDEN MEDAL )

Mesii

 

Mather: SISI Nortonia Poland
(f:BANDI Nortonia /m: ALUTKA Nortonia )

chihuahua Kadachi002

Miot SISI i Mesii 25.07.2014

 

2 pieski

SORBON Kadachi

SILVER Kadachi

DSC08535 DSC08537

2 suczki

SONIA Kadachi

DSC08529

SUZI Kadachi

DSC08531